แนวทางบริหารเงินเดิมพัน วางแผนเล่นเกมคาสิโนให้เห็นผลดีที่สุด

บริหารเงินเดิมพัน

บริหารเงินเดิมพัน เป็นรูปแบบของการแชร์เทคนิคการเก็บเงินกำไร หรือผลตอบแทนที่ได้จากการเล่นเกมคาสิโนทุกชนิดกับเว็บบาคาร่าออนไลน์ เพราะนักเดิมพันหลายท่านมักจะมีปัญหากับการเล่นแล้วไม่ได้กำไร หรือสงสัยว่าเล่นแล้วกำไรหายไปไหนหมด ทำไมเมื่อรวมกันบวกลบกำไรขาดทุนไปมาแล้ว กลับกลายเป็นผลขาดทุนมากกว่ากำไรที่ได้รับ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการบริหารเงินทุนของผู้เล่นไว้ได้ไม่ดีหรือไม่รัดกุมมากพอ จึงทำให้เกิดช่องว่างที่ทำให้ผลสามารถขาดทุนได้ และกลายเป็นเรื่องมองข้ามที่ผู้เล่นไม่สามารถมองเห็นได้เลย

หลักการบริหารและจัดเก็บเงินทุนจากการเล่นเกมเดิมพันที่คุณต้องรู้

แน่นอนว่าปัญหาของผู้เล่นที่เก็บเงินไม่อยู่หลังจากที่ได้กำไร และยังมีมีอัตราการชนะที่สูงกว่าอัตราการแพ้ แต่กลับไม่ได้รับผลตอบแทนหรือไม่มีกำไรเก็บสะสมจากการเล่นเลย เป็นผลมาจากการที่ผู้เล่นไม่บริหารเงินเดิมพันที่ดีพอ เราจึงมีข้อแนะนำแก่ผู้เล่น ดังนี้

ต้องแบ่งจำนวนเงินทุนให้ชัดเจน

การเล่นเกมเดิมพันทุกชนิด ผู้เล่นจะต้องแบ่งเงินทุนในการเล่นก่อนทุกครั้ง โดยให้แบ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนเงินทุนทั้งหมดที่มี และนำมาเล่นเป็นสัดส่วนตามที่แบ่งไว้อย่างชัดเจน โดยเมื่อเล่นเสียจนขาดทุนหมดตามเงินทุนที่มีก็ไม่ให้เล่นต่อโดยเด็ดขาด เพราะถือเป็นการขัดแย้งกับกฎการแบ่งจำนวนเงินทุน ซึ่งผู้เล่นควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรก

กำหนดยอดเงินเดิมพันในแต่ละรอบให้ชัดเจน

ในการวางเงินเดิมพันทุกครั้ง ผู้เล่นควรที่จะมีการกำหนดเงินวางเดิมพันไว้ในรูปแบบที่มีความแน่นอน เช่น วงเงินเดิมพันในจำนวนที่เท่ากันทุกรอบ หรือ ทบเงินเพิ่ม-ลด ตามเทคนิคต่างๆ ซึ่งข้อห้ามที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือการลงเงินเดิมพันในแต่ละรอบแบบมั่วๆ หรือไม่มีแบบแผนที่ชัดเจน ลงเล่นไปตามอารมณ์แบบนี้ถือว่ามีความเสี่ยงมาก

จัดสรรกำไรที่ได้อย่างชัดเจน

เมื่ออยู่ในจุดที่ผู้เล่นสามารถชนะและทำกำไรได้ ควรที่จะมีการจัดสรรปันส่วนกำไรที่ได้รับไว้ให้เหมาะสม โดยอาจแบ่งเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งในการถอนเป็นกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน และส่วนที่เหลืออาจจัดสรรให้เป็นเงินทุนที่ใช้สำหรับเล่นเดิมพันต่อไป ทั้งนี้ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยน สัดส่วนการจัดสรรได้ตามความเหมาะสม

มุมมองทัศนคติและสภาพจิตใจเป็นตัวแปรสำคัญในการทำกำไร

แนวทางการ บริหารเงินเดิมพัน ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริง และหากผู้เล่นสามารถทำได้ก็จะยิ่งส่งผลชัดเจน ทั้งกำไรที่เพิ่มขึ้นและขาดทุนที่ลดลง แต่ปัญหาที่หลายๆ คนมักจะผิดพลาดหรือไม่สามารถทำได้นั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะมาจากสภาพทางจิตใจ ความมั่นคงในด้านจิตใจที่ไม่เท่ากัน รวมไปถึงทัศนคติที่ต่างกันด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้ เริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองความคิด การควบคุมอารมณ์ การฝึกสมาธิและให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจ สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแปรให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางกันบริหารเงินได้ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น

แชร์เรื่องนี้